Geen andere sleutel

… Er is geen andere sleutel tot de dingen. Als werkelijke aandacht.
Niets komt tot ons, of blijft ons bij, waarvoor
Wij niet zelf volledig beschikbaar zijn.

Uit:
Brief van Ida Gerhardt aan F. Bastet
26 augustus 1983

De Parelduiker Hendrik spiering
8 mei 1999 in De Parelduiker

vorige pagina | volgende pagina
In het Archief