Thuis Widget 1

Dit is je eerste thuis widget box. Om te bewerken ga naar Uiterlijk > Widgets en kies het 6e widget van boven in gebied 6 genaamd Thuis Widget 1. Titel is ook te bewerken vanuit de widgets.

Thuis Widget 2

Dit is je tweede thuis widget box. Om te bewerken ga naar Uiterlijk > Widgets en kies het 7e widget van boven in gebied 7 genaamd Thuis Widget 2. Titel is ook te bewerken vanuit de widgets.

Thuis Widget 3

Dit is je derde thuis widget box. Om te bewerken ga naar Uiterlijk > Widgets en kies het 8e widget van boven in gebied 8 genaamd Thuis Widget 3. Titel is ook te bewerken vanuit de widgets.